حوله دست سفید پمبافت

حوله دست سفید پمبافت
700,000 ریالحوله‌های دستبافت پمبه‌ای، در طبیعت روستایی ایران بافته می‌شوند. در دستگاهی با نام کِرگاه که زنان بافنده با استفاده از نخ‌های رنگی مشغول بافت حوله‌های شما هستند. اندازه: ۸۰x4۰ سانتی‌متر کاربردها: خشک کردن دست و صورت سایر ویژگیها: ضد حساسیت نخی از پیش شسته شده جاذب آبدسته‌بندیدست‌بافتکلید‌واژهحولهپنبهدستصورتپمبافت110 بازدید
حوله سر سبز پمبافتحوله سر سبز پمبافت بافته شده با الیاف پنبه
حوله دست راه‌راه پمبافتحوله دست‌بافت پنبه‌ای دست و صورت راه‌راه پمبافت
حوله استخری پمبافتحوله استخری پمبافت بافته شده از الیاف پنبه
حوله استخری فیروزه‌ای پمبافتحوله استخری فیروزه‌ای پمبافت بافته شده با الیاف پنبه
حوله استخری تِم سبز راه‌راه پمبافتحوله استخری تِم سبز راه‌راه پمبافت بافته شده با الیاف پنبه
حوله سر زرشکی پمبافتحوله پنبه‌ای سر و صورت زرشکی پمبافت
حوله بند‌دار سر پمبافتحوله‌های دستبافت پمبه‌ای پمبافت، در طبیعت روستایی ایران بافته می‌شوند...