دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرد

دستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی

  • دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرد
  • دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرد
800,000 ریالسوزن‌دوزی های زنان و دختران خراسان جنوبی با طیف‌های رنگارنگش، می تواند همنشین زیبایی برای دست‌های شما باشد. اندازه: 16.5x2.5 سانتی‌متر دسته‌بندیدست‌دوزکلید‌واژهدستبندسوزن‌دوزیخراسان جنوبیصنایع‌دستیدست‌دوز607 بازدید
دستبند سوزن‌‌دوزی زرددستبند سوزن‌‌دوزی زرددستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکیدستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکیدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزیدستبند سوزن‌‌دوزیدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی سدریدستبند سوزن‌‌دوزی سدریدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی جگریدستبند سوزن‌‌دوزی جگریدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی سبزدستبند سوزن‌‌دوزی سبزدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال

تماس