دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکی

دستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی

  • دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکی
  • دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکی
800,000 ریالسوزن‌دوزی های زنان و دختران خراسان جنوبی با طیف‌های رنگارنگش، می تواند همنشین زیبایی برای دست‌های شما باشد. اندازه: 18.5x2.3 سانتی‌متر دسته‌بندیدست‌دوزکلید‌واژهدستبندسوزن‌دوزیخراسان جنوبیصنایع‌دستیدست‌دوز617 بازدید
دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرددستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرددستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی زرددستبند سوزن‌‌دوزی زرددستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزیدستبند سوزن‌‌دوزیدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی سدریدستبند سوزن‌‌دوزی سدریدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی جگریدستبند سوزن‌‌دوزی جگریدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی سبزدستبند سوزن‌‌دوزی سبزدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال

تماس