دستبند سوزن‌‌دوزی

دستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی

  • دستبند سوزن‌‌دوزی
  • دستبند سوزن‌‌دوزی
800,000 ریالسوزن‌دوزی های زنان و دختران خراسان جنوبی با طیف‌های رنگارنگش، می تواند همنشین زیبایی برای دست‌های شما باشد. اندازه: 17.5x2 سانتی‌متر دسته‌بندیدست‌دوزکلید‌واژهدستبندسوزن‌دوزیخراسان جنوبیصنایع‌دستیدست‌دوز604 بازدید
دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرددستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرددستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی زرددستبند سوزن‌‌دوزی زرددستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکیدستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکیدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی سدریدستبند سوزن‌‌دوزی سدریدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی جگریدستبند سوزن‌‌دوزی جگریدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی سبزدستبند سوزن‌‌دوزی سبزدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال

تماس