دستبند سوزن‌‌دوزی جگری

دستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی

  • دستبند سوزن‌‌دوزی جگری
  • دستبند سوزن‌‌دوزی جگری
800,000 ریالسوزن‌دوزی های زنان و دختران خراسان جنوبی با طیف‌های رنگارنگش، می تواند همنشین زیبایی برای دست‌های شما باشد. اندازه: 18.5x2.3 سانتی‌متردسته‌بندیدست‌دوزکلید‌واژهدستبندسوزن‌دوزیخراسان جنوبیصنایع‌دستیدست‌دوز773 بازدید
دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرددستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرددستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی زرددستبند سوزن‌‌دوزی زرددستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکیدستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکیدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزیدستبند سوزن‌‌دوزیدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی سدریدستبند سوزن‌‌دوزی سدریدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی سبزدستبند سوزن‌‌دوزی سبزدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال

تماس