دستبند سوزن‌‌دوزی سبز

دستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی

  • دستبند سوزن‌‌دوزی سبز
  • دستبند سوزن‌‌دوزی سبز
800,000 ریالسوزن‌دوزیسوزن‌دوزی‌های زنان و دختران خراسان جنوبی با طیف‌های رنگارنگش، می تواند همنشین زیبایی برای دست‌های شما باشد. اندازه: 18.5x2.5 سانتی‌متر دسته‌بندیدست‌دوزکلید‌واژهدستبندسوزن‌دوزیخراسان جنوبیصنایع‌دستیدست‌دوز661 بازدید
دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرددستبند سوزن‌‌دوزی قرمز زرددستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی زرددستبند سوزن‌‌دوزی زرددستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکیدستبند سوزن‌‌دوزی قرمز مشکیدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزیدستبند سوزن‌‌دوزیدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی سدریدستبند سوزن‌‌دوزی سدریدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال
دستبند سوزن‌‌دوزی جگریدستبند سوزن‌‌دوزی جگریدستبند سوزن‌‌دوزی خراسان‌جنوبی800,000 ریال

تماس