میز دست‌ساز قهوه خوری عسلی تک از چوب اُرس قدیمی ووددن

میز عسلی، قهوه خوری تک دست‌ساز تمام از چوب اُرس قدیمی

  • میز دست‌ساز قهوه خوری عسلی تک از چوب اُرس قدیمی ووددن
  • میز دست‌ساز قهوه خوری عسلی تک از چوب اُرس قدیمی ووددن
  • میز دست‌ساز قهوه خوری عسلی تک از چوب اُرس قدیمی ووددن
29,500,000 ریالمیز عسلی، قهوه خوری تک دست‌ساز تمام از چوب اُرس قدیمی ووددن عمر درخت(سال): 10۰ زمان خشک(سال): بیش از 50 اندازه صفحه(سانتیمتر): ۷۰x۴۰x۲ ارتفاع(سانتیمتر): ۵۲ مواد درزگیر و پایدار کننده: بتونه اُرس نوع ماده پوششی نگهدارنده: وارنیش پایه آب دسته‌بندیچوبیکلید‌واژهمیز عسلیمیز قهوه خوریمیز تمام چوباُرسقدیمیووددن
شلف با یراق فلزی از چوب ارس - ووددنشلف با یراق فلزی از چوب ارس - ووددنجفت شلف با یراق فلزی مخفی از چوب ارس16,000,000 ریال
تخته پذیرایی چوبی اُرس - سَرو کوهی قدیمیتخته پذیرایی چوبی اُرس - سَرو کوهی قدیمیتخته چوبی مناسب برای پذیرایی خوراکی خشک2,500,000 ریال
سینی پذیرایی از چوب اُرس قدیمی ووددنسینی پذیرایی از چوب اُرس قدیمی ووددناین سینی پذیرایی از چوب درخت اُرس یا سرو کوهی که حدودا ۱۰۰ سال پیش به عنوان تیر در سقف خانه‌ای روستایی قطع شده ساخته شده است.3,000,000 ریال