سینی حصیری متوسط

  • سینی حصیری متوسط
  • سینی حصیری متوسط
  • سینی حصیری متوسط
1,400,000 ریالاندازه(سانتیمتر): 29x۲۹x۳ وزن(گرم): - کاربرد: سینی،دکوری قابل شستن با آبدسته‌بندیحصیرکلید‌واژهحصیر
سینی حصیری بزرگحصیربافی یکی از صنایع دستی ایران است. این هنر ارتقا و باز آفرینش طبیعت در دستان هنرمندان بومی است.
سینه حصیری دسته دارحصیربافی یکی از صنایع دستی ایران است. این هنر ارتقا و باز آفرینش طبیعت در دستان هنرمندان بومی است.