سینه حصیری دسته دار

  • سینه حصیری دسته دار
  • سینه حصیری دسته دار
  • سینه حصیری دسته دار
1,000,000 ریالاندازه(سانتیمتر): ۳۰x۳۰x5 وزن(گرم): - کاربرد: سینی، دکوری قابل شستن با آبدسته‌بندیحصیرکلید‌واژهحصیر
ناشناس بسیار زیبا و محکمپنجشنبه 10 آذر 1401 | 2 ماه پیش
سینی حصیری بزرگحصیربافی یکی از صنایع دستی ایران است. این هنر ارتقا و باز آفرینش طبیعت در دستان هنرمندان بومی است.
سینی حصیری متوسطسینی‌های حصیری، با رنگ‌های جذاب با توجه به خلل و فرجی که دارند بهترین وسیله برای خشک کردن میوه‌ها و سبزی می‌باشند؛ چراکه عبور و مرور هوا از تمامی منافذ هواآن‌ها به فرآیند خشک شدن سرعت و کیفیت بیشتری می‌بخشد.