هنر ترکه‌بافی

ترکه‌بافی هنری‌ چندین هزار ساله و جهانی است که در بسیاری از نقاط ایران هم هنوز خاطره‌اش باقی مانده

هنر ترکه‌بافی
ترکه‌بافی هنری‌ چندین هزار ساله و جهانی است که در بسیاری از نقاط ایران هم هنوز خاطره‌اش باقی مانده. ترکه‌بافی حتی پیش از سفالگری و ساخت ظروف گِلی متداول بوده است. می‌توان گفت که انسان این هنر را از پرندگان - در ساخت آشیانه - هنر پرندگان - آموخته است. دست‌سازه‌های ترکه بافی بیشتر به عنوان آبکش برنج، شستن سبزی و میوه، سبد میوه، سبزی و گل، خشک کردن میوه‌ها، حمل بار و جای خوراک حیوانات اهلی استفاده می‌شود.دسته‌بندیوبلاگکلید‌واژههنر ترکه‌بافیهنر پرندگانایران37927 بازدید
آن‌شلف؛ فروشگاه آنلاین دست‌سازه‌های ایرانیآن‌شلف؛ فروشگاه آنلاین دست‌سازه‌های ایرانیفروشگاه آنلاین دست‌سازه‌های ایرانی آن‌شلف

تماس