حوله استخری تِم سبز راه‌راه پمبافت

حوله استخری تِم سبز راه‌راه پمبافت
2,200,000 ریالحوله‌های دستبافت پمبه‌ای، در طبیعت روستایی ایران بافته می‌شوند. در دستگاهی با نام کِرگاه که زنان بافنده با استفاده از نخ‌های رنگی مشغول بافت حوله‌های شما هستند. اندازه: ۷۰x۱۷۰ سانتی‌متر کاربردها: خشک کردن پوست بدن سایر ویژگیها: ضد حساسیت نخی از پیش شسته شده جاذب آبدسته‌بندیدست‌بافتکلید‌واژهحولهاستخریپنبهنخیدستبافت260 بازدید
حوله سر سبز پمبافتحوله سر سبز پمبافت بافته شده با الیاف پنبه
حوله دست راه‌راه پمبافتحوله دست‌بافت پنبه‌ای دست و صورت راه‌راه پمبافت
حوله استخری پمبافتحوله استخری پمبافت بافته شده از الیاف پنبه
حوله استخری فیروزه‌ای پمبافتحوله استخری فیروزه‌ای پمبافت بافته شده با الیاف پنبه
حوله سر زرشکی پمبافتحوله پنبه‌ای سر و صورت زرشکی پمبافت
حوله دست سفید پمبافتحوله دست سفید پمبافت بافته شده از الیاف پنبه
حوله بند‌دار سر پمبافتحوله‌های دستبافت پمبه‌ای پمبافت، در طبیعت روستایی ایران بافته می‌شوند...