حوله سر زرشکی پمبافت

حوله پنبه‌ای سر و صورت زرشکی پمبافت

حوله سر زرشکی پمبافت
1,450,000 ریالحوله های دستبافت پمبه‌ای، آبدوست‌های بی‌نظیری هستند. آن‌ها آب را به سرعت به خود جذب می‌کنند و به سرعت نیز خشک می‌شوند. اندازه: ۹۲x۴۸ سانتیمتر کاربردها: خشک کردن موی سر سایر ویژگیها: ضد حساسیت نخی از پیش شسته شده جاذب آبکلید‌واژهحولهپنبهصورتحوله سر پنبه‌ای33508 بازدید
ناشناس خیلی خوب استيكشنبه 13 آذر 1401 | 2 سال پیش
حوله سر سبز پمبافتحوله سر سبز پمبافتحوله سر سبز پمبافت بافته شده با الیاف پنبه1,450,000 ریال
حوله دست راه‌راه پمبافتحوله دست راه‌راه پمبافتحوله دست‌بافت پنبه‌ای دست و صورت راه‌راه پمبافت900,000 ریال
حوله استخری پمبافتحوله استخری پمبافتحوله استخری پمبافت بافته شده از الیاف پنبه2,500,000 ریال
حوله استخری فیروزه‌ای پمبافتحوله استخری فیروزه‌ای پمبافتحوله استخری فیروزه‌ای پمبافت بافته شده با الیاف پنبه2,200,000 ریال
حوله استخری تِم سبز راه‌راه پمبافتحوله استخری تِم سبز راه‌راه پمبافتحوله استخری تِم سبز راه‌راه پمبافت بافته شده با الیاف پنبه2,200,000 ریال
حوله دست سفید پمبافتحوله دست سفید پمبافتحوله دست سفید پمبافت بافته شده از الیاف پنبه900,000 ریال
حوله بند‌دار سر پمبافتحوله بند‌دار سر پمبافتحوله‌های دستبافت پمبه‌ای پمبافت، در طبیعت روستایی ایران بافته می‌شوند...1,450,000 ریال