حوله سر زرشکی پمبافت

حوله سر زرشکی پمبافت
1,200,000 ریالحوله های دستبافت پمبه‌ای، آبدوست‌های بی‌نظیری هستند. آن‌ها آب را به سرعت به خود جذب می‌کنند و به سرعت نیز خشک می‌شوند. اندازه: ۹۲x۴۸ سانتیمتر کاربردها: خشک کردن موی سر سایر ویژگیها: ضد حساسیت نخی از پیش شسته شده جاذب آبکلید‌واژهحولهپنبهصورتحوله سر پنبه‌ای59 بازدید
ناشناس خیلی خوب استيكشنبه 13 آذر 1401 | 7 ماه پیش
حوله سر سبز پمبافتحوله سر سبز پمبافت بافته شده با الیاف پنبه
حوله دست راه‌راه پمبافتحوله دست‌بافت پنبه‌ای دست و صورت راه‌راه پمبافت
حوله استخری پمبافتحوله استخری پمبافت بافته شده از الیاف پنبه
حوله استخری فیروزه‌ای پمبافتحوله استخری فیروزه‌ای پمبافت بافته شده با الیاف پنبه
حوله استخری تِم سبز راه‌راه پمبافتحوله استخری تِم سبز راه‌راه پمبافت بافته شده با الیاف پنبه
حوله دست سفید پمبافتحوله دست سفید پمبافت بافته شده از الیاف پنبه
حوله بند‌دار سر پمبافتحوله‌های دستبافت پمبه‌ای پمبافت، در طبیعت روستایی ایران بافته می‌شوند...